Αυτή η σελίδα έχει σκοπό να συγκεντρώσει ενδιαφέροντα νέα που συμβαίνουν αυτή την στιγμή στην πρώτη σελίδα και να συνοψίσει την δράση των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης για μια μακρά περίοδο μέχρι το 2008, καθώς επίσης περιέχει σχέδια και μεθόδους δράσης σχετικές με την ραδιοερασιτεχνκή δραστηριότητα σε καταστάσεις ανάγκης ή προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποτέλεσμα της δραστηριότητάς μου στον χώρο αυτό.