ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ”

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν

Σκοπός ύπαρξης – συμμετοχή – δυνάμεις – διάρθρωση – τηλεπικοινωνιακό κέντρο – τοπικός συντονιστής (Τ.Σ.) – τοπικός σύνδεσμος – κινητοποίηση σε περίπτωση σεισμού, SV1EM.
Ατομικός – ομαδικός εξοπλισμός ΟΕΑ, εξοπλισμός Τηλ Κέντρου – Τοπικού Συντονιστή -τυπικές και επείγουσες επικοινωνίες, προτεραιότητες, ραδιομηνύματα, SV1ZJ.
Σχέδιο για αντιμετώπιση πυρκαγιάς-πλημμύρας και εξοπλισμός, SV1CIV.
Ψηφιακά modes και ειδικότερα psk31 & mfsk16, επίδειξη με laptop, SV1COD.
Ψηφιακές επικοινωνίες packet γενικά, SV1IW.
Σύστημα εντοπισμού και δήλωσης θέσης APRS, SV1RD.

Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν 50 ραδιοερασιτέχνες από Αθήνα αλλά και αρκετές επαρχιακές πόλεις.

Η Παρουσίαση για το APRS (sv1rd), Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης (sv1zj) Αναφέρονται στον Σχεδιασμό