ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 6 2001

 

Το Σάββατο 30/6/2001 και ώρα 11:00 έγινε συνάντηση στα γραφεία της ΕΕΡ και παρευρέθησαν οι εξής 21 συνάδελφοι SV1EM, SV1FJ, SV1RD, SV1TN, SV1VN, SV1YU, SV1ZJ, SV1AER, SV1AMY, SV1AWW, SV1BDS, SV1BDO, SV1CIV, SV1DKL, SV1DVY, SV1EBA, SV1EDZ, SV1EEV, SV1EPI, SV1FYK, SV1GFA.

dsc00213

Τα παρακάτω δεν είναι πρακτικά της συζήτησης αλλά οι πρόχειρες σημειώσεις του sv1rd από την συζήτηση. Τα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν αναφέρονται με το call του προτείνοντος

EDZ> Ενημέρωση για την φωτιά στον Ωρωπό
για την προσέλευση συναδέλφων με συγγενείς τους
ενεργειών του ΤΣ και για την πειθαρχία της Ομάδας
Συνεργασία με άλλες ομάδες (Δασοπροστασία Καισαριανής)
ΕΜ> Οταν γίνεται συνεργασία με άλλες ομάδες τότε ή αυτές ή εμείς θα μπούν η μία στην οργάνωση της άλλης
EDZ>Δυστυχώς δεν δόθηκε κατάσταση συμμετασχόντων
Δεν υπήρξε καταγραφή των ενεργειών γιατί ήταν πολύ δύσκολο εν δράση
Ήταν η πρώτη φορά του EDZ σαν ΤΣ
Η χρήση του R1 και το ξεπέρασμα των παρεμβολών
YU> Δεν είχαμε χάρτες κρουνών και δεν υπήρχαν την νύκτα περίοικοι για να ερωτηθούν
ανάγκη για μαγνητική κεραία l/4 ή ακόμα καλύτερα l/2.
BDS> Αίτηση του ΤΚ για λίστα συμμετασχόντων και σοβαρότητά της.
RD> Συμπεριφορά της ομάδας σε συμπεριφορά συναδέλφου.
GFA> Δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός γιατί οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν σχετική ενημέρωση
BDS>
ZJ>
EM>
BDO> Θέματα συμπεριφοράς & Διαχείριση τηλεφώνων
EM> Να συμμετέχουν όλα τα μέλη σε βάρδιες δασοπροστασίας στην Δασοπροστασία Καισαριανής, για να υπάρχει μία συνεχής επαφή με το αντικείμενο.
EDZ> Περιστατικό στην Νομαρχία και παραλαβή εξοπλισμού που τελικά ήταν άχρηστος και συμπεριφορά μελών.
BDO> Απάντηση και διευκρίνηση για το θέμα της Νομαρχίας
GFA> Έλλειψη ταυτοτήτων από τα νέα μέλη.
EPI> Εκπαίδευση των νέων μελών και επικινδυνότητα των υπηρεσιών μας
TN> Οργάνωση των Κρατικών Υπηρεσιών σε θέματα Εκτ. Ανάγκης στην χώρα μας.
Μέσο της ΓΓΠΠ θα καθοριστούν νομοθετικά
1. Ρύθμιση και κίνητρα εργοδοτών
2. Ασφάλιση
3. Ηθικές Αμοιβές
4. Εξοπλισμός

Ενημέρωση για την Νομαρχία Αθηνών
Θέματα Ιεραρχίας και συμμετοχής των μελών
Ετοιμότητα για καύσωνα
Όλα τα repaeters της ΕΕΡ έχουν πλέον εφεδρική τροφοδοσία από μπαταρίες εκτός της Πεντέλης που θα εγκατασταθεί σύντομα.
ZJ> Ενημέρωση και σπουδαιότητα του HF net ειδικά για επαφή με συναδέλφους της επαρχίας.
EM> Υπάρχουν ενδοιασμοί στο κατά πόσον το κατευθυνόμενο δίκτυο από NCS είναι σωστό.
RD> Το κατευθυνόμενο δίκτυο είναι σωστό για εκπαίδευση, απλά θα πρέπει να είναι σύντομο και να ακολουθεί το “καφενείο”
BDO> Συμμετοχή των συναδέλφων σε contest για εκπαίδευση σε χειρισμό traffic.
YU> Αξιολόγηση τελευταίας φωτιάς.
GFA> Κατά πόσον στην αποχώρηση της Ομάδας από τον Ωρωπό, αφήσαμε τις υδροφόρες ακάλυπτες
EDZ> Απάντηση στο προηγούμενο ότι ενημερώθηκε ο επικεφαλής της ΠΥ.
EM> Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις Ομάδες είναι η άδεια Ραδιοερασιτέχνη. Τα μή μέλη της ΕΕΡ δεν μπορούν μόνο να παραλάβουν εξοπλισμό της ΕΕΡ.
ZJ> Ενημέρωση από το Web Site http://www.qsl.net/sv1rd/ares
ΕΜ> Σύντομα η ΕΕΡ θα φτιάξει σελίδα για τις ΟΕΑ που θα αναλάβει ο ίδιος.
Ενημέρωση τις λίστας εθελοντών της ΓΓΠΠ γιά όλα τα μέλη των ΟΕΑ

sv1rd

Ενημέρωση 04/7/01 12:00