ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Παρουσίαση από τον SV1ZJ στο Σεμινάριο ΟΕΑ 2001

Οι Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης είναι συνδεδεμένες με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας περιουσίας. Αναφέρονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.

Επείγουσες Επικοινωνίες:

Διεξάγονται αμέσως μόλις συμβεί μία καταστροφή. πχ Δασικές πυρκαϊές, συγκοινωνιακά ατυχήματα, κλπ. Ο χρόνος μετράει εις βάρος μας και πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες άμεσα.

Ο Τοπικός Συντονιστής: βρίσκεται στην περιοχή του συμβάντος
Παρακολουθεί τις εξελίξεις
Είναι ο συνδετικός κρίκος

Τυπικές Επικοινωνίες:

Είναι μακροχρόνιες και περιλαμβάνουν πολλούς ανθρώπους σε μία μεγάλη περιοχή. π.χ. κακοκαιρίες, αναφορές καταστροφών κλπ

Η ακρίβεια είναι πιο σπουδαία από την ταχύτητα.
Χρήση Ραδιομηνύματος, Ψηφιακών μέσων μετάδοσης κειμένων.

Προτεραιότητες Προέχει η ασφάλεια των χειριστών και των μηχανημάτων.
MAYDAY: Προέχουν τα μηνύματα κινδύνου ανθρώπινης ζωής
DISTERSS: Ακολουθούν μηνύματα καταστροφής ή ατυχήματος
MEDICO: Μηνύματα για ιατρική βοήθεια
Τέλος ακολουθούν οι επικοινωνίες κοινής ωφέλειας. π.χ. αιτήσεις για μεταφορά υλικού και προσωπικού.

Τρόποι Διαβιβάσεων Δενδρική πορεία μηνύματος

 • Τηλεπικοινωνιακό κέντρο
 • Τοπικό Τηλεπικοινωνιακό κέντρο
 • Τοπικός Συντονιστής
 • Ο.Ε.Α (Διασπαρμένη Ομάδα)

 

Όλοι έχουν μία λίστα με τηλέφωνα Ανάγκης
Ακούμε πριν εκπέμψουμε, ιεραρχώντας ταυτόχρονα την προτεραιότητα του μηνύματος μας, σε σχέση με τα μηνύματα που διαβιβάζονται εκείνη την στιγμή.
Αφού πατήσουμε το “Press” περιμένουμε 1-2 δευτερόλεπτα πριν μιλήσουμε

Ένα μήνυμα καταστροφής περιέχει:

1. Το διακριτικό κλήσεως του σταθμού που καλούμε (δυο φορές)
2. Το διακριτικό του σταθμού μας
3. Την ακριβή θέση του συμβάντος
4. Τη φύση του προβλήματος
5. Το είδος βοήθειας που απαιτείται (ιατρικά εφόδια, ρουχισμός, τροφή, ασθενοφόρο κλπ)
6. Κάθε άλλη πληροφορία για αποστολή βοήθειας ή εκτίμηση της κατάστασης.

Δεν φωνάζουμε στον ασύρματο

Προσέχουμε την θέση (κατεύθυνση) του μικροφώνου (θόρυβος, αέρας..)

Μειώνουμε την ισχύ του φορητού στο “Low” αν μπορούμε

Στα φορητά χρησιμοποιούμε κεραία l/4 αντί “rubber”

Προσοχή στις σχέσεις μας με τα ΜΜΕ

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο

 • Θέση προσιτή σε οχήματα και κοντά σε μεγάλους κόμβους
 • Υψηλό υψόμετρο και οπτική επαφή με το συμβάν
 • Πρέπει να φυλάσσεται ή να έχει σύστημα συναγερμού
 • Χρειάζονται 2-3 χειριστές.
 • Εξοπλισμός Τ.Κ.
 • 1 ή 2 γραμμές τηλεφώνου FAΧ
 • Ασύρματος με το τροφοδοτικό του
 • Εφεδρική συσκευή ασυρμάτου
 • Μπαταρία και φορτιστής
 • Κεραίες beam και μία τουλάχιστον Omni
 • Μαγνητόφωνο – ψηφιακά μέσα μετάδοσης κειμένου
 • Χάρτες και γραφική ύλη.

Ο ραδιοτηλεφωνητής του Τ.Κ. πρέπει

 • Να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας.
 • Να κανονίζει την ροή των πληροφοριών.
 • Να έχει την εμπειρία της πρώτης γραμμής.
 • Να μειώνει το άγχος των σταθμών.
 • Να φροντίζει για την ασφάλειά τους.
 • Να μην αγχώνεται, να έχει υπομονή, ξεκάθαρη σκέψη, σαφήνεια στην έκφραση.
 • Να καταγράφει την ώρα επαφών και το είδος των μηνυμάτων που πέρασαν.

Παρεμβολές, Ατομικός Εξοπλισμός των μελών Ο.Ε.Α.

Η ομάδα Ο.Ε.Α. που πηγαίνει στην πληγείσα περιοχή πρέπει να έχει επιπλέον