Στο HamFest 26-27 Μαίου 2001 στον Ασπρόπυργο υπήρχε περίπτερο της ΟΕΑ

fest2001