Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο

Τα παρακάτω αναφέρονται στη δημιουργία ενός σταθερού τηλεπικοινωνιακού κέντρου για μία Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης και που θα λειτουργεί από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες. Η λογική του όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τη κατασκευή ενός απλού shack ραδιοερασιτέχνη ή ενός Τ.Κ. μίας οποιασδήποτε υπηρεσίας που εμπλέκεται στο Public Service ή σε άλλη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία με τις κατάλληλες φυσικά προσαρμογές.
Όλα τα παρακάτω αποτελούν ίσως ιδανικές συνθήκες που δύσκολα θα βρούμε στη πράξη, αξίζει όμως να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.

Ένα τηλεπικοινωνιακό κέντρο έχει σαν σκοπό την διοργάνωση και τον έλεγχο επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης όποτε αυτές χρειαστούν, την διόδευση πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές ή άλλους παραλήπτες, την εκπαίδευση των χειριστών για την σωστή λειτουργία του καθώς και συναντήσεις των συμμετασχόντων.

Βασικές εργασίες: Λήψη και καταγραφή συμβάντων και ενημέρωση αρμοδίων, καταγραφή και έλεγχο κατάστασης του δικτύου, κατάσταση που επικρατεί στο-στα συμβάν (-ντα) που εμπλέκεται, καταγραφή επικοινωνιών, λειτουργία βάσει σχεδίου στο οποίο θα έχει γίνει σχετική εκπαίδευση, καταγραφή τοπικών και άλλων δυνατοτήτων που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητηθούν, αποστολή ομάδων βοήθειας αν χρειαστεί με ενεργοποίηση αντίστοιχων σταθμών, άμεση μεταφορά πληροφοριών και μηνυμάτων όπου αυτές πρέπει να διοδευθούν αφού καταγραφούν, συνεργασία μέσω του ταχύτερου και ασφαλέστερου μέσου με άλλα ΤΚ ή ΤΤΚ που εμπλέκονται για σωστότερο συντονισμό των δικτύων και του έργου που έχει να γίνει.

1 Τοποθεσία

1.1 Η τοποθεσία ενός τηλεπικοινωνιακού κέντρου είναι κρίσιμη.
Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το Τ.Κ. πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά ψηλό σημείο. Το υψόμετρο είναι σημαντικό για να έχει καλύτερη κάλυψη σε VHF-UHF. Για τον ίδιο λόγο το Τ.Κ. πρέπει να έχει τις κεραίες του ψηλότερα από τα κοντινά εμπόδια (κτήρια, κατασκευές) και να έχει ανοικτό ορίζοντα για να μπορεί να επικοινωνεί με χαμηλές γωνίες εκπομπής στα H.F. όταν αυτό χρειάζεται για μακρινές αποστολές. Από την άλλη η υψηλή θέση του κτιρίου και των κεραιών δημιουργεί πρόσθετα αντικεραυνικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

1.2 Για καλή λήψη το Τ.Κ. πρέπει να είναι μακριά από πηγές βιομηχανικού θορύβου,  γραμμές υψηλής τάσης (Υ.Τ.), γραμμές τρόλεϊ και μητροπολιτικών σιδηροδρόμων. Αν υπάρχουν γραμμές μέσης τάσης (Μ.Τ.) ή μετασχηματιστής της ΔΕΗ κοντά στο ΤΚ, να ζητηθεί από τη ΔΕΗ να αλλαχθούν ή να συντηρηθούν οι μονωτήρες για να μην σπινθηρίζουν με την υγρασία και τη ρύπανση.

1.3 Πρέπει επίσης να υπάρχει αρκετός χώρος για εγκατάσταση νέων κεραιών, που θα καλύψουν μελλοντικές ανάγκες.

1.4 Το Τ.Κ. πρέπει να είναι εύκολα  προσβάσιμο οδικά και με άνεση στάθμευσης μερικών επιπλέον αυτοκινήτων. Πρόσβαση με Μαζικά Μέσα Μεταφορών (λεωφορείο, μητροπολιτικός ή προαστιακός σιδηρόδρομος) είναι επιθυμητή με την επιφύλαξη της  παραγράφου (1.2) για τον θόρυβο και τις παρεμβολές που μεταφέρουν  πλέον τα ηλεκτρικά οχήματα σταθερής τροχιάς.

 

 

2 Κατασκευή

2.1 Το κτίριο του Τ.Κ. θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένο σε 2 ή 3 χώρους εργασίας με άμεση επικοινωνία. Οι βοηθητικοί χώροι (πηγή συνήθως φασαρίας) να είναι μακριά. Οι βασικοί χώροι μπορεί να είναι αίθουσα υποδοχής -παρουσίασης ή συναντήσεων, και ένας ή δύο ξεχωριστοί χώροι λειτουργίας με ηχομόνωση αλλά οπτική επικοινωνία.

2.2 Εφόσον πρόκειται για νέο κτίριο, πριν πέσουν οι κολώνες πρέπει να τοποθετηθεί καλή γείωση που θα απλώνεται σε όλη την έκτασή του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική ηλεκτρομαγνητική θωράκιση και αντικεραυνική προστασία που να καλύπτει και τη σκεπή και καλές γειώσεις γύρω γύρω από το κτίριο και στον χώρο των κεραιών.

Όλοι οι ιστοί των κεραιών και οι πύργοι πρέπει να είναι γειωμένοι, οι κάθοδοι γειωμένοι στη κορυφή και τη βάση του πύργου. Όλα τα καλώδια καθόδου κεραιών καθώς και οι συνδέσεις με τα δίκτυα υδρεύσεως, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου κλπ θα εισέρχονται στο Τ.Κ από μία μοναδική είσοδο με arresters  που θα γειώνεται ανάλογα στο σημείο αυτό. Μέσα στον χώρο λειτουργίας όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι γειωμένες σε κοινό σημείο (προσοχή στις επαφές χαλκού και σιδήρου ή χάλυβα). Οι συσκευές καλύτερα να είναι τοποθετημένες σε καλά αεριζόμενα μεταλλικά κουτιά – Racks , που εκτός από τη γείωση, βοηθούν στον περιορισμό της ακτινοβολίας, αλλά και βοηθούν τα μηχανήματα να επιβιώσουν από τη μαγνητική συνιστώσα των κεραυνών. Υπάρχουν και ειδικά προστατευτικά τόσο για πίνακες όσο και ανεξάρτητα, που πρέπει να τοποθετηθούν κατόπιν μελέτης.

Διαβάστε με προσοχή τα σχετικά κείμενα ή ρωτήστε κάποιον ειδικό (http://www.polyphaser.com/technical_notes.aspx).

2.3 Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή πυρανίχνευση και πυροπροστασία του εσωτερικού του και του περιβάλλοντος χώρου με τα κατάλληλα σταθερά μέσα αλλά και φορητούς πυροσβεστήρες που ετησίως θα γίνεται έλεγχος και αναγόμωση.

2.4 Θα πρέπει να υπάρχει η σχετική ασφάλεια κλοπής και συναγερμός ειδικά σε περίπτωση απομονωμένου χώρου .

 

3 Εξοπλισμός

3.1 Πομποδέκτες

2 ξεχωριστές συσκευές για κάθε μπάντα τουλάχιστον έτοιμες ανά πάσα στιγμή.
2 hf, 2 vhf- uhf , 2 shf κλπ
1-2 δέκτες/scanners
Ενισχυτής ισχύος για hf.

3.2 Κεραίες

Όλες οι κάθοδοι θα έχουν στην άκρη τους ξεχωριστό label σε ποια κεραία πηγαίνουν.

Vhf-Uhf   Τουλάχιστον 2 για κάθε μηχάνημα, κάθετες omni αλλά και κατευθυνόμενες με διακόπτη μεταγωγής η με ξεχωριστές καθόδους.
Ύπαρξη τουλάχιστον μίας κατευθυνόμενης σε οριζόντια πόλωση συνδεδεμένη σε μηχάνημα με δυνατότητα 2m/SSB.

Όλες οι omni κατανεμημένες το δυνατόν ομοιόμορφα σε όλη τη δυνατή έκταση της ταράτσας ή του χώρου ή ανά 2  αντιδιαμετρικά πάνω στους ιστούς και με διαφορά ύψους για μείωση παρεμβολών.
3.3 HF-DX μακρινή επικοινωνία 

Τουλάχιστον μία beam 40-10m
και μία κάθετη all bands με τα σχετικά radials.

3.4 HF-NVIS επικοινωνία στον Ελλαδικό χώρο

Inverted V δίπολα ή ακόμα καλύτερα τύπου G5RV για τα 80-40-30m. (ίσως και 160m)
Μια τύπου Long Wire οριζόντια ή με κλήση και το σχετικό εξωτερικό coupler με καλά ‘αντίβαρα’.
μία loop για τις χαμηλές μπάντες μόνο για λήψη, όταν υπάρχει πολύς θόρυβος,

3.5 Όλες οι κεραίες στη μεγαλύτερη απόσταση η μία από την άλλη (ιδίως της ιδίας μπάντας) και με πλαστικές αντηρίδες . Οι κάθοδοι μπαίνουν από το ίδιο σημείο στο κτήριο και γειώνονται στο (μοναδικό) σημείο εισόδου με arresters.

Αντίστοιχα ethernet arresters για συσκευές μυκροκυμματικές ή Wi-Fi που συνδέονται με ethernet.

Για τα καλώδια τροφοδοσίας που μπορεί να βγαίνουν στην ταράτσα για tuners ή τροφοδοσία άλλων συσκευών (πχ POE), πρέπει να υπάρχει επίσης ειδική αντικεραυνική πρόβλεψη.
3.5 Ψηφιακές επικοινωνίες

α. Ραδιοερασιτεχνικές

2 ξεχωριστές συσκευές για κάθε mode
Εξοπλισμό για MFSK και PSK-31- SSTV
1 σύστημα PactorΙ – II – III/IV (Ή άμεση ψηφιακή σύνδεση με άλλο Pactor Gateway)
1 TNC ΚΑΜ (1200+300) ή άλλο multimode
1 TNC 1200 baud για APRS και πομποδέκτης VHF ή UHF
1 TNC 9600 baud και πομποδέκτης UHF
1 σύστημα υψηλότερης ταχύτητας (αν υπάρχει σχετικό δίκτυο πχ D-star)

β. Δημόσια Δίκτυα

Μία σύνδεση με το τοπικό ανοικτό δίκτυο Wi-Fi (π.χ. στην Αθήνα AWMN) που μπορεί να δώσει εφεδρικό Internet και τηλέφωνο
1 PSTN/ISDN ή καλύτερα DSL σύνδεση στο Internet με αξιόπιστο πάροχο και επιπλέον δεύτερη εφεδρική dialup PSTN/ISDN σύνδεση σε άλλο πάροχο με ξεχωριστή γραμμή εξωτερικού. (Καλή περίπτωση σαν εφεδρική είναι η δωρεάν συνδέσεις της TELLAS και της VIVODI ή άλλων εταιρειών σε αστικά νούμερα τηλεφώνου).

3.6 Τροφοδοσία
Τροφοδοτικά 12V DC (και εφεδρικά) αρκετού ρεύματος για όλες τις συσκευές 12v
Μπαταρία τουλάχιστον 200 Ah (μόνο για tranceivers) και inverters ή και μεγάλα UPS
Δικτύωση παροχής 12V DC και 220V AC. Ξεχωριστά οι γραμμές από ΔΕΗ και από UPS (συνήθως των UPS βάφονται κόκκινες). Για τα 12 V ειδικό δικτύωμα και ξεχωριστές ασφάλειες σε κάθε παροχή (φυσικά πρέπει να υπάρχουν εφεδρικές ασφάλειες για όλα).

3.7 Τηλέφωνα-Ψηφιακά

Τηλ κέντρο 2-3 τουλάχιστον τηλεφωνικές εξωτερικές γραμμές, 10 εσωτερικές. 2 συσκευές GSM σε διαφορετικό πάροχο.
4 χειριστές θα καλύπτουν 1 HF, 2 VHF-UHF, 1 ψηφιακά αυτό σημαίνει 4 pc.
Όλα τα pc θα είναι συνδεδεμένα σε ups, με δικές του μπαταρίες.
Δομημένη καλωδίωση με fast Ethernet και θωρακισμένες καλωδιώσεις-πρίζες.
Καλωδιώσεις και εφεδρικές καλωδιώσεις για όλα τα περιφερειακά και τις συνδέσεις με πομποδέκτες.

3.8 Software
Όλο το software θα υπάρχει σε εφεδρικά cd για άμεση επανεγκατάσταση, τακτοποιημένο σε ειδικές θήκες με αντίστοιχε ετικέτες. Θα περιλαμβάνει:
Operating System, winzip (ή αντίστοιχο), office (ή αντίστοιχο)
ραδιοερασιτεχνικά προγράμματα:

Datalogger/ logbook,
Net Control Program,
Databases, για οτιδήποτε πληροφορίες χρειάζεται,
Πρόγραμμα παρακολούθησης ιονοσφαιρικής διάδοσης (propagation program)
Πρόγραμμα παρακολούθησης ραδιοερασιτεχνικών δορυφόρων ακόμα και αν δεν υπάρχει η σχετική εγκατάσταση.
Packet Radio,
APRS, program – ψηφιακούς χάρτες
Callbook Database

PSK31/MFSK16 – Pactor terminal ή άλλα προγράμματα.
SSTV λήψη και πρόγραμμα επεξεργασίας της εικόνας.

Phone Directory (OTE),
Internet/Email/modem programs,
ειδικά για το Email να αποφεύγεται το outlook ως επιδεχόμενο εύκολα επίθεση από ιούς. Το καλύτερο είναι ένα ‘WebMail’ σε ‘secure server’ στο Internet πχ το https://mail.ham.gr// που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς και από ένα ανοικτό Wi-Fi δίκτυο. Να αποφεύγονται ανταλλαγές αρχείων .doc (να προτιμώνται τα ΄ζιπαρισμένα’ .rtf ή καλύτερα τα -open document standards για κείμενα  ..office).

Η διεύθυνση του Email του ΤΚ θα πρέπει να είναι γνωστό στα ΤΤΚ ή στους σταθμούς. WinLink που θα έχει επικοινωνία όποτε χρειαστεί, να ελέγχετε δε τακτικά κατά τη διάρκεια του Emergency για εισερχόμενες πληροφορίες.

Η σύνδεση στο Internet απαιτεί και επιπλέον hardware ή software για χρήση ως firewall και antispam με την απαραίτητη συντήρηση κλπ.

3.9 WEB Browsing

Αξιόπιστος Internet Browser με Java, active-X κλπ ενεργοποιημένα και δοκιμασμένα,  για πληροφορίες από το Internet. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι κάθε μορφής ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω για προετοιμασία  στα favorite links:

Πληροφορίες καιρού για τη περιοχή που μας ενδιαφέρει ή για όλη τη χώρα, πληροφορίες από Γεωδυναμικά Ινστιτούτα ή τη ΓΓΠΠ (πχ χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς). χάρτες διάδοσης ή και Ιονοσφαιρικές πληροφορίες για NVIS ή DX (solar-data), APRS (aprs-fi ή άλλο σχετικό), τηλεφωνικοί κατάλογοι, δρομολόγια Μαζικών Μέσων Μεταφοράς, εφημερεύοντα, χάρτες (π.χ. Google Earth-Google Maps), manual συσκευών, callsign servers, WebMail* καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί από δικτυακούς χώρους υπηρεσιών ή ΜΜΕ.

*Συνίσταται η χρήση webmail για το λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Internet σαν πιο ασφαλής. (πρόταση το airmail)
3.10 Επιπλέον πληροφορίες για τον εξοπλισμό

O κάθε χειριστής, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας, ελέγχει 1-2 το πολύ  transceivers, ακουστικά, μικρόφωνο ή χειριστήριο, 1pc για data logger & Net Control Operation program,  Itenert Browser για  ανεύρεση ή παρουσίαση πληροφοριών από το Internet. Ο χειριστής HF με κανονικό φόρτο εργασίας χειρίζεται συνήθως μόνο ένα πομποδέκτη.

Η εικόνα από το APRS θα μοιράζεται σε όλα τα pc μέσο ARPS server ή θα παίρνεται από το Internet.

Όλα τα pc θα πρέπει να έχουν SoundBlaster και καλώδια σύνδεσης για MFSK-16/PSK-31, SSTV κλπ

Να προτιμώνται οθόνες TFT ή plasma  ως λιγότερο ρυπογόνες σε rf, ισχύ, θόρυβο και ακτινοβολία καθώς και μικρότερο όγκο.

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 εκτυπωτές κατά προτίμηση ένας δικτύου (+ έτοιμο απευθείας καλώδιο για σύνδεση παράλληλη ή Usb αν πέσει το hub/switch) και τουλάχιστον 1 scanner και ένα κλασσικό FAX.

Θα υπάρχει εφεδρική γεννήτρια Η/Ζ  για παροχή 220V AC και ‘γρήγορος’ διακόπτης εναλλαγής τροφοδοσίας. Η γεννήτρια θα βρίσκεται σε βοηθητικό χώρο ηχομονωμένο ή αρκετά μακριά από το operation room αφού γίνουν δοκιμές ως προς τον ακουστικό και ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο που προσθέτει.

Μην χρησιμοποιείτε HF που δεν είναι 12V (π.χ FT-1000 mark V) εκτός αν έχετε ειδικό ups ή innverter.

Θα υπάρχουν κλασσικές τηλ συσκευές παράκαμψης του ΤΚ σε περίπτωση black out.(στη περίπτωση ISDN ή ADSL οι σχετικές συσκευές (netmod/modem θα συνδέονται στο UPS ή  ακόμα καλύτερα στα 12 V ή σε όποια άλλη εναλλακτική τροφοδοσία).

Σταθερές πληροφορίες (πχ συχνότητες δικτύων) σε καρτελάκια αναρτημένες στη θέα όλων των χειριστών.

3.11 Χάρτες:
1 παγκόσμιο ραδιοερασιτεχνικό με τα call prefixes.
χάρτης κλίμακας 1:500000 της χώρας.
χάρτες κλίμακας 1:250000 της χώρας.
Μεγαλύτερης λεπτομέρειας της περιοχής/νομού του, αλλά και των γύρω νομών. (πχ. κλίμακας 1:100000 ή 1:50000)
Οδικό χάρτη της πόλης του, συμβατό με αυτόν που θα έχουν οι ομάδες που ίσως θα είναι ανεπτυγμένες στη πόλη.
Google Earth με προετοιμασμένα τα σχετικά object layers.

 

4 Προσωπικό

Σοβαροί χειριστές με εμπειρία σε δράση σε emergency (on the field), σε τακτικά δίκτυα,  σε τακτικές ασκήσεις ή και με μεγάλη εμπειρία από λειτουργία σε ραδιοερασιτεχνικά contests.

 

 

5 Επηρεασμοί συσκευών- Συντήρηση

5.1 Κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή Emergency χρησιμοποιούμε την ελάχιστη ισχύ για να ακούγεται ο σταθμός από όλους τους συμμετέχοντες ικανοποιητικότατα.

5.1.1 Στα VHF/UHF και στο APRS, που μας ενδιαφέρει μόνο η επαφή με τον κοντινό επαναλήπτη η ισχύς πρέπει να είναι η ελάχιστη. Σημειώστε ότι η γειτνίαση τόσων ασυρμάτων στον ίδιο χώρο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αλληλοπαρεμβολών για αυτό τον λόγο όλες οι συσκευές V-Uhf θα πρέπει να είναι πάντα στο “Low” και αυτό να αλλάζει μόνο αν χρειάζεται.

5.1.2 Η χρήση cavities ή ειδικών φίλτρων στα VHF-UHF αν υπάρχουν, ή χρήση άλλων συσκευών απόρριψης, επιβάλλεται ώστε να δουλεύουν σωστά τουλάχιστον οι μόνιμες συχνότητες που δεν αλλάζουν (πχ συχνότητα μόνιμου δικτύου π.χ. 145.200, packet, aprs κλπ), καθώς επίσης φίλτρων band pass ή high pass ειδικά αν βρισκόμαστε σε πόλη με υψηλό επηρεασμό RF.

5.1.3 Στα HF μπορεί να τοποθετηθούν επιπλέον φίλτρα ανά μπάντα ή presselectors. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερική κεραία φορητούς πομποδέκτες VHF-UHF ή mobile HF αν δεν είστε σίγουρος για τα φίλτρα που έχετε και την απόδοσή του δέκτη σας.

5.2 Θα πρέπει να υπάρχει ημερολόγιο εγκατάστασης και συντήρησης και πλήρες αναλυτικό σχέδιο των καλωδιώσεων, γειώσεων κλπ.  Οι μπαταρίες (μαζί με αυτές του ups) θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 3 μήνες (αν είναι ανοικτού τύπου) και μετά από 3-4 χρόνια να αντικαθίστανται (άρα ανάγκη σημείωσης στη κάθε συσκευή ή σε ειδικό ημερολόγιο-μητρώο). Θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος ραδιοερασιτέχνης  που θα έχει την ευθύνη των συντηρήσεων και της καλής λειτουργίας. Επίσης πρέπει να ελέγχονται οι γειώσεις τουλάχιστον κάθε χρόνο.

 

6 Διαδικασίες επικοινωνιών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών

6.1 Οι χειριστές θα πρέπει να γνωρίζουν τη λειτουργία των πομποδεκτών για να μην προσπαθούν να τη μάθουν κατά τη διάρκεια του emergency. Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο εξοπλισμό του ΤΚ (Printers, UPS, γεννήτριες , τηλεφωνικά κέντρα/συσκευές, fax, Internet κλπ). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν δοκιμές και ασκήσεις χειρισμού και όλοι οι εμπλεκόμενοι χειριστές να μπορούν να δουλέψουν όλες τις συσκευές, ειδικά αυτές που δεν έχουν παρόμοια εμπειρία από μόνοι τους.

6.2 Η χρήση του σταθμού HF θα πρέπει να γίνεται από ραδιοερασιτέχνη κατόχου αδείας Α κατηγορίας.

6.3 Με το ξεκίνημα του emergency και εφόσον εμπλέκονται τα HF, το ΤΚ θα πρέπει να ειδοποιηθεί ή να ψάξει να βρει (WWV) τον τρέχοντα αριθμό ηλιακών κηλίδων και γενικά πληροφορίες για τη διάδοση στα HF. Αυτό θα βοηθήσει τον Net Controller του δικτύου HF να αλλάξει έγκαιρα τη συχνότητα ημέρας/νύκτας πριν το δίκτυο εξαφανιστεί χωρίς να το καταλάβει. Επίσης θα πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο για την εξέλιξη του καιρού στη περιοχή του και στις περιοχές με ενδιαφέρον. Αυτά τα στοιχεία θα διανεμηθούν στο δίκτυο και ειδικά στους Τοπικούς Συντονιστές που κανονίζουν την ανάπτυξη των κινητών δικτύων.

6.4 Αν οι αναπτυγμένοι σταθμοί σε μία περιοχή emergency δεν έχουν APRS, ο χειριστής ψηφιακών ή άλλος επιπλέον χειριστής, αναλαμβάνει να καταχωρεί στους χάρτες τα σχετικά objects, ακούγοντας τις φωνητικές επικοινωνίες από τον δέκτη ή τα μεγάφωνα του ΤΚ.

6.5 Σε περίπτωση ανάγκης αν δεν υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο TK, μέ δυνατότητα να βγαίνει σε όλα αυτά τα δίκτυα, μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητα ΤΚ, άλλο για HF, άλλο για V-UHF, και ακόμη και άλλο για ψηφιακά ή APRS. Θα πρέπει όλα αυτά να έχουν ένα μεταξύ τους (ύσηχο) δίκτυο, σε ξεχωριστή συχνότητα, για ανταλλαγή των σχετικών μηνυμάτων, με ξεχωριστούς χειριστές και ψηφιακή σύνδεση μέσω Internet.

6.6 Όλες οι επικοινωνίες καταγράφονται στο logbook και όλα τα ραδιομηνύματα σε ραδιογράμματα. Καλό είναι στο ίδιο το κέντρο ή σε τρίτο μακρινό σταθμό, να γίνεται καταγραφή όλων των επαφών από τον αέρα. Όλα αυτά για απόδειξη των επικοινωνιών αλλά και εκτενή ανάλυση εκ των υστέρων, που θα βοηθήσει στη κατανόηση των προβλημάτων και τη βελτίωση της οργάνωσης-συμπεριφοράς σε επόμενο emergency.

6.7 Ο τρόπος χειρισμού πρέπει να είναι άψογος, ήρεμος, ευγενικός αλλά και τυπικός που βοηθάει στην ηρεμία. Όλα αυτά δεδομένου του στρες που μεταβιβάζεται στο δίκτυο από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και της τάσης για συντόμευση ή “πλατίασμα” των αναφορών, αλλά και της πίεσης για μεγάλο αριθμό πληροφοριών που περιμένουν να διαβιβαστούν. Να γνωρίζετε ότι τις συχνότητές μας, ίσως τις παρακολουθούν άνθρωποι κρατικών υπηρεσιών, αλλά και δημοσιογράφοι, και είναι απαραίτητο να διατηρούμε τη νομιμότητα αλλά και την “επαγγελματική” αντιμετώπιση που θέλει ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως μία επικοινωνία έκτακτης ανάγκης. άλλωστε το στρες στην περίπτωσή μας μόνο με την ηρεμία και τη τυπικότητα καταπολεμείται.

6.8 Το θέμα των παρεμβολών αφήνεται για τις ενημερώσεις που δίνονται κατά διαστήματα και τα σεμινάρια των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε, ρωτήστε έναν παλαιότερο με πείρα στο θέμα ή περιμένετε το επόμενο σεμινάριο, μην αντιδράτε με το θυμικό σας πάση θυσία.

6.9 Τέλος το Τ.Κ. δεν είναι για να δίνει εντολές, αλλά μόνο για να διατηρεί το δίκτυο ενεργό και ζωντανό, να βοηθάει τη ροή των πληροφοριών από και προς υπηρεσίες ή υπεύθυνους, να τηρεί και να καθοδηγεί για τις σωστές διαδικασίες. Να θυμάστε ότι όλοι είμαστε εθελοντές και με τη θέλησή μας βοηθάμε είτε στο ΤΚ είτε στο πεδίο δράσης και ότι η βοήθεια όλων είναι σημαντική, αφού μόνο σαν ομάδα μπορεί να αποδώσει ένα δίκτυο.

 

 

<<<<<<<<<——————>>>>>>>>>>
 

 

SV1RD
SV1XV
SV1ZJ, SV1RD