Δημιουργία του ‘ΔΙΚΤΥΟΥ’

Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

22 Ιαν.

 

 

Οι ΟΕΑ σε συνεργασία με άλλες εθελοντικές οργανώσεις δημιουργούν ΔΙΚΤΥΟ Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, πάνω στις αρχές της συμπληρωματικότητας και της αλληλεγγύης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση, εκπαίδευση και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Ιδρυτικές οργανώσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι:

  1. Οι Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης (Αποκατάσταση τηλεπικοινωνιών και πρωτογενής πληροφόρηση)
  2. Η Εθελοντική Οργάνωση Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (Εξειδικευμένη διασωστική ομάδα)
  3. Η Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής (Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση και αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων)
  4. Η Ομάδα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. (Διοικητική μέριμνα και υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

 

Ενημέρωση SV1EM 22/1

 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ  όπως στήθηκε αργότερα.

DSC_0497

Το κέντρο συντονισμού του ΔΙΚΤΥΟΥ και ο SV1EM

DSC_0506

Αίθουσα παρουσιάσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ