Συνάντηση 08 Απριλίου 2001 στα γραφεία της ΕΕΡ

Κύριο Θέμα Αξιολόγηση της άσκησης

Την 8 Απριλίου 2001 στα γραφεία της ΕΕΡ έγινε συνάντηση όσων συμμετείχαν ή παρακολούθησαν την άσκηση. Παρόντες ήσαν 11 συνάδελφοι οι SV1TN, SV1EM, SV1AMY, SV1DTU, SV1FZE, SV1RD, SV1YU, SV1BDS, SV1BDO, SV1CIV, SV1EEV.
Λόγω ασθενείας και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να έρθουν οι SV1ZJ, SV1EDZ.

Στην άσκηση Συμμετείχαν 96 σταθμοί από όλη την χώρα εκτός Θεσ/νίκης και Βορειοδυτικής Ελλάδας Παρόλα αυτά αξιολόγηση της άσκησης έστειλαν λιγότεροι από 40.

Μερικά από τα θέματα που τέθηκαν είναι τα παρακάτω:
Δεν υπήρχαν διευθύνσεις των υπηρεσιών ώστε να κατευθυνθούν οι συνάδελφοι γρήγορα στο σωστό σημείο.
Δεν έχει γίνει διασπορά των γνώσεων για κτήρια, υπηρεσίες υποδομές (πχ στον ΟΑΣΠ δεν βρισκόταν η κάθοδος της κεραίας)
Συζητήθηκε ποίος είναι ο ρόλος του Τοπικού Συντονιστή.
Ότι αρκετοί σταθμοί βιάστηκαν να ανοίξουν τους φακέλους και ξεκίνησαν την άσκηση νωρίτερα.
Ότι δεν πίστευαν ότι τα μηνύματα που έστελναν γραφόντουσαν.
Απειρία στον χειρισμό traffic
Ότι υπήρξε πρόβλημα με την χρήση τακτικών διακριτικών στο R5
Ότι σε κάποιο συνάδελφο ο ΤΣ απέτρεψε από το να πάρει hf ενώ δευτερευόντως εστάλη στην Λαμία μόνο με το φορητό vu
Τέθηκε θέμα έλλειψης γιλέκων και διακριτικών

Τέλος ο TN ενημέρωσε ότι:
Μετά το Πάσχα επίκειται άσκηση της ΓΓΠΠ.
Πλησιάζει νομοθετική ρύθμιση του εθελοντισμού από την ΓΓΠΠ

Δηλ. θα ρυθμιστούν οι αρμοδιότητες των εθελοντών:
Θα εφοδιαστούν με ταυτότητα της ΓΓΠΠ.
Θα υπάρχει κάλυψη εργοδοτών και κίνητρα.
Θα γίνει προσπάθεια για την ασφάλιση των εθελοντών.

Ήδη έχει γίνει επιλογή από 200 άτομα σαν μεμονωμένους εθελοντές και το επόμενο βήμα είναι η οργάνωση φορέων.
Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται διαβαλκανική συνεργασία ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων (μελών της IARU) για θέματα Έκτακτης Ανάγκης.
Τέλος τέθηκε πάλι το θέμα της συλλογικής εκπροσώπησης των ραδιοερασιτεχνών και της “υπερσυλλογικότητας” των ΟΕΑ και πως αυτό ισχύει ή φαίνεται.

 

 

SV1RD