Φονικό Τσουνάμι στον Ινδικό 26/12/2004

 

Ακολουθούν τα κείμενα από διάφορα μηνύματα σχετικά με τις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες στις πληγείσες περιοχές του Ινδικού Ωκεανού. Δυστυχώς λόγω QRL δεν έχω χρόνο να ταξινομήσω τις πληροφορίες.

Καλή Χρονιά

Κώστας SV1XV

————————————————————————-

Lots of information here;
http://wa7wwm.home.comcast.net/

Frequencies;
7.050 (EM Net); 7.060; 7.090
21.240 – Best Propagation
14.160; 14.190; 14.195; 14. 200; 14.265

Main Echolink Emergency Traffic Conference
*CANADA* (Node 123799)
Net Control Station (NCS -*CANADA*) – Neil – VA7KZR
Alt. NCS – Howard – VE5GSN

Please Be Aware This Is An Emergence Traffic ONLY Conference –
Connect And Listen – Do Not Transmit Unless You Have Emergency
Traffic!!!

Alt. Echolink Emergency Conference
*ALASKA* (Node105939)
Net Control Station (NCS -*ALASKA*) – John – KG4LMU

How Amateur radio is helping;
http://www.arrl.org/news/stories/2004/12/29/100/?nc=1

———————————————————————–

WIA News – Asian Tsunami
December 2004 and for the month the world was trying for and working
A DX-Pedition in the Bay of Bengal, north east of Sri Lanka.
Yes for the first time in some 17 years VU4 was “on the air”.

Thousands of miles away, just off Indonesia the plates glowed!

No not your average Ham Radios Finals, but the earths plates moved,
an earth quake produced a tidal wave or Tsunamis which raced across
the world, from Exmouth on the VK6 coast to 6O Somalia.!

The VU4 Andaman Islands were one of the close land areas to the
epicentre of the earthquake which apparently set off multiple
aftershocks and several tidal waves (tsunami) which killed over
80 thousand people in the area. Hard hit VU, VU4, 9M, 4S, 8Q, YB, HS.

VU4 is a barren Island and herself is the home of the only active
volcano in India.

(audio courtesy vu2pop)

Multiple sources reported a VU4 DXpedition YL, Bharathi, on the air
several hours after the quake and tsunami. VK6APK, Alex, heard her
around 1000Z and she was reporting “there is no electricity or telephone
communication.  All of the team SAFE, but the islands are accounting
for about a third of India’s death toll..”

Bharathi is being touted in the VU mainstream press as
Andaman’s ‘Angel of the Seas’. In fact a grateful Indian army is supporting
46-year-old Bharti Prasad with gear and batteries as the Delhi-based
housewife has networked ham operators across the nations to reunite
families and help in relief and rescue operations.

“When the tidal waves struck, we just turned the beacon towards India and
since then, we have been flooded with messages,” she said.

“Bharti, we are now on air. You take care. You are the Angel of the Seas.
Without you out there, rescue will halt,” a voice from Indonesia crackled
in her hotel room, badly-damaged by Sunday weeks  devastation.
(pactor posting supplied)

VK1WIA News spoke with Sandeep VU2MUE in India, (audio interview)

Dear OM GRAHAM KEMP, VK4BB
Sorry for the delay. My office Internet was down. Forwarding
this e-mail from VU2UKR (Sunil) from my home now.
Hams from India are handling emergency traffics continuously…
Best 73 -Sandeep, VU2MUE

Contact with VU4RBI [ Port Blair ] established from New Delhi [ VU2UKR ]
General Information passed are:-
1: People being evacuated from Nicobar Region to Port Blair.
2. Port Blair Area Safe
3. Ships/ Boats not Allowed to venture – So only means is by AIR.
4. Power supply resumed in Port Blair Area, Many Phone Lines Working,
Drinking WATER is scarce.
5. Nicobar is badly affected, Communications is a total failure in Nicobar
Area.
6. Coastal Areas of Nicobar totally washed off. At Head Quarters all are
safe.

HAM Radio Station set up at Nicobar [ VU2MYH / VU2DVO ] .
They are able to have DIRECT contact with VU4RBI in Port Blair [ D C Office /
Administration ] on 40 Meter band [ 7.090 / 7.095 MHz ] On 20 meter the
Frequency is 14.191 MHz.

Messages of Welfare being exchanged with VU4 and VU2 main land via HAM radio.
There are a Lot of HAM radio Station from the Main Land in support for the on
going emergency communications.
PSK31 was used during times of QRM.
Various HAM stations on Stand by heard at Delhi on 14 MHz, To name a few :-
VU2HFR ( om Horey ) , VU3DJQ ( om Ram), VU3CYL (YL Sindhu ),
VU2MUE ( om Sandeep ), VU2MY (om Suri ), VU2AF ( om Adolf ),
VU2WMY (om Mani ) , VU2PEB ( om Pradeep) , VU2WAP ( om Miku ) VU2GHX.
HAMS in South India, are being asked to keep watch on the emergency
Frequency 14.191 MHz and 7.090 MHz and stand by !

Arasu VU2UR sends more..
Dear Graham,
Thanks for the mail and your concern about our welfare.
I am OK. But, seeing the visuals and hearing the descriptions on the
radio, it is unbearable tragedy indeed to all of us.

VU4NRO is operating from the Collectors Office in Port Blair.
VU4RBI is QRV from Sinclair Hotel 5th Floor.
VU4MYH is QRV from Car Nicobar Is. They can be heard on
14190.8,14200,7095 kHz.
More than anything, personnel are needed to dispose of the bodies
in a mass grave or mass cremation, as the delay in this causes,
epidemics to raise their ugly head. Potable drinking water,
medicines and shelter are the other priorities.

And in the midst of this post apocalyptic tragedy Arusu VU2UR
Still managed to sign with a ” Best wishes to all, 73, HNY 2005,
de Arasu VU2UR”.

(audio net courtesy vu2pop)

From the dxld group, from Samut Sakhon, Thailand, about 50 miles south
south west of Bangkok is HS0ZCW who is in direct contact with VU4RBI and
VU4NRO as well as stations in India and 4S who have called in from time
to time.  VU4 is readable by him on both 40 SSB and 20 m almost all any
day or night.

1. Bharathi is continuing to operate in emergency communication mode now and
has done so virtually every minute since the earthquake shook us all out of
out rooms.  She and Saraha set up one of the DXpedition radios about 30
minutes after the quake on a table outside the hotel… in the garden…with
a mobile whip and the hotel’s generator for power.  When the generator had
to be shut down for an hour from time to time, she used an automobile
battery and lower power.

2. Local authorities ask for the team’s help to do communications of all
kinds.  The first messages were H&W from the folks standing around the table
to the India mainland.  Many concerned people got news from loved ones,
often within minutes because the India mainland phones were working ok
(except parts of the coast, of course).  Once word spread, many others
showed up to request a message and were served.

3. Recently, Ram (VU2MYH) and another of the team were despatched to one of
the Nicobar Islands that was hard hit.  They are there now and I am
listening to them pass messages now as I type this.  They are using VU4NRO
and batteries and one of the DXpedition radios.

4. Bharathi’s Port Blair location has electric power, local phones, and some
international phone service now.  Despite continuing small tremors, she has
recently relocated her station back into the Hotel and is using the larger
antennas again.

5. A small tremor was reported just now from Port Blair.  No damage.

6. Normal DXpedition operations have been, of course, suspended.  Please do
not call VU4 stations unless they call you.  The future of normal DX ops is
in doubt for the time being, as u can understand.  We must think months, at
least, before we can relax into the fun of DXing there again.

7. Delivery of H&W messages is vy difficult.  Please do not ask for same
unless the party is likely to have a real problem, such as disabled or on
medication, I would advise.

8. Based on what I have heard, Sri Lanka 4S may be in the most trouble these
days… horrible reports are coming out of the immediate events and now the
recovery is bedevilled with lack of everything.

EVERYONE, BE VERY CAREFUL TO REPORT ONLY WHAT YOU DIRECTLY KNOW ABOUT.  DO
NOT REPORT ANY DEATHS AT ALL NOR ANY INJURIES BY NAME TO THE NEWS NOR TO THE
GENERAL PUBLIC.  THAT IS THE AUTHORITIES JOB.  Make your reports to legit
authorities instead, or quote another public news source.  Think about
donations to established organizations like the Red Cross, Salv. Army, etc.
as a way to help.  Thanks to all for your notes of concern for the team and
myself.

73, Charles Harpole k4vud@hotmail.com

Your tuned to VK1WIA the Wireless Institute of Australia.

Many of our Nautical friends will know of the great work done by Mike Pilgrim
K5MP
and his Boat Watch Net which relies heavily on the WINLINK program.

(audio interview k5mp)

In a future issue we will look at this group in detail, but for now suffice
to say  from contacts at the WINLINK network we can report as of this hour
to over 40 mariners in the affected area of the Tsunami have reported in
that they are safe:

Due to space and time constraints, the information listed here is without
any reported details.

AA1SA, AB8HP, AC7QK, DH1MZ, DH2SU, DL1YJI, DL6YDX, HB9BSB, HB9DTQ
KB3IUG, KC0LGO, KC5MNL, KD7PND, KD7SVT, KD7SVU, KF4PHC, KG6CWR,
KG6HFI, KG8NG, KH7NL, KM9D, KO4YI, LA8JIA ,M0BKR, N1MQZ, N3VEY, N6BYZ,
N9GFT, NH6AX, PA2ALK, SM5GNI, TJ2MO, VE0ME, VE0MXA, ZL1JCB.

One graphic description follows, supplied by Mike.

“We’re ok but 6 people died in Nai Harn Beach where we were. 2 locals died
in the beach restaurant we frequent and had dinner on xmas eve. All the
small restaurants gone.
Was scary.  I had almost gone for a swim 5 minutes before it hit.
I would have been a goner. We were only 100 yards from a rock wall
and anchored near many other boats. Was mostly concerned we would drag
anchor and hit the wall where the waves were crashing in 25-30 ft. high.
Even though we had lots of friends here it was every man for himself. We
are still tracking down all our yachty friends. We know some suffered
boat damage but don’t think any of our yacht friends died. We had been
in some of the more worst hit places in the last 10 days.
Scary to think where  we might have been!”
(www.boatwatchnet.com)

So, what can we as VK amateurs do to help?

More importantly WHAT CAN WIA NATIONAL DO?

Primarily man a “listening watch” and await any official request, it is 3rd
party traffic rules which we must still contend with. John Weir is our
WIA National  coordinator for WICEN, John has appointed Ken Fuller as OC
this operation,  this “listening watch”. Although these 2 gentlemen come
from VK3 and 4  IT is a National WIA Operation..

(Audio interviews with John and Ken)

In our audio section of the news you will hear from G3ZHI who explains
how EchoLink is helping combat the dreadful propagation and is bringing
the news in real time to your PC.

Ian deals in the main with the HS end of operations, now with more of the
Thai  scene, here is VK3FFF

“Graham,   An Amateur Radio Victoria Councillor Jim Baxter VK3DBQ spotted
this internal RAST appeal for help, and suggested it be passed on to
WIA National, Rgds Jim VK3PC”.

Tony Waltham, HS0ZDX is Vice President, RAST, Radio Amateur Society of
Thailand and also Editor, Post Database The Bangkok Post’s weekly
technology section.

HS0ZDX says RAST is now accepting donations and will pass on all financial
support received to the Thai Government and give full credit to the
international amateur radio community and to the individual donors and
donor organisations.

HS0ZDX spoke with President Mrs Mayuree Chotikul, HS1YL, and to
other officers of RAST as to what their society might be able to do to
help in the wake of this disaster and, in particular, as to how to respond to
offers of help and support already received from ham friends around the
world.

They agree that what is now needed the most is help for the many thousands
made homeless by the tsunami and so RAST is now accepting donations and
will pass on all financial support received to the Thai Government which
has opened a channel for this.

Full credit to the international amateur radio community and to the
individual  donors and donor organisations of course.

The best way to transfer funds to RAST for this purpose is by wire
transfer, the details of which follow: Siam City Bank
Ratchawat Branch No 111
Account Type: Savings
Account Number: 111-2-22688-4
Account Name: RAST
(Full name: Radio Amateur Society of Thailand, under the Royal
Patronage of His Majesty the King)

We also ask that all donors send details of their support to
dx@thai.com by email or by Fax to +662-321-6443 for our records so that

Thank you
Sincere 73,
Tony Waltham, HS0ZDX
Vice President,
Radio Amateur Society of Thailand
Under the Royal Patronage of His Majesty the King

From HS to 4S,  here’s Felix VK4FUQ

Victor 4S7VK is the President of the National Organization of Radio Hams
in Sri Lanka. He has advised us via VK2DAY that they had set up
emmergency communications via HF and VHF with 2 teams going non stop.

4S7VK says…
“The situation is terrible. I feel more than 50,000 may have perished.
our Radio Amateur teams are in very bad disaster areas and gave the
Sri Lanka’s Prime Minister’s Office communications with the coordinating
Government Officer, which had NO communication until we went in  to
establish HF links.. Our control centre was inside the Prime Minister’s
Official house in his operational room, this shows the world how they valued
Amateur Radio services.

Even Satellite phones failed and only HF link was possible.
Just plain uncomplicated Short Wave saved lives”.

Now some QRG’s and URL’s as we put this story to bed for the week..

Some frequencies to listen to for Disaster Relief communications
following the tsunamis, but more importantly to steer clear of
as far as transmissions from VK are concerned. Most of these were
published by vk4bb in his NEWS EXTRA last weekend, but again..

Dr Sarath 4S7SW operating near Mathara Hospital in Southern Sri Lanka on
14195 and 21295kHz

VU4 Indian Emergency Net on Andaman and Nicobar Islands
14193 and 14160KHz

Earthquake Thailand news 24×7 EchoLink node 46601
HS1WFK-l node 46601 is giving news updates 24×7 on the situation

http://www.qsl.net/g3zhi – many ham radio links

Indonesia – 7055kHz

Thailand – 7075kHz

VU4MYH is QRV from Car Nicobar Is. on
14190.8
14200
7095 kHz.

The Indian group is working on 7050 and 4S7 group on 7060.

Much is being written of Ham Radio’s worth in local and international press,
Graham VK6RO suggests you visit an excellent report on hams in disaster,
he says “this is real good  press”

http://www.hindu.com/mp/2004/12/30/stories/2004123000350100.htm

We do offer a word of caution, particularly to club bulletin writers
unless your prepared to write or phone for written approval to use
mainstream media stories, abide by the copyright rules, or just post
urls such as above!

So, a HUGE thank you this week to the DOZENS who helped by supplying
info, contacts, etc. Always a danger doing this, in case I leave a call out
a big thank you to EVERYONE.

g3zhi  hs0zdx  k5mp   vk2day  vk3dbq  vk3fff  vk3ki   vk3pc  vk4fuq
vk4kf  vk4zz   vk6ro  vs7vk   vu2jhm  vu2mue  vu2pop  vu2ukr  vu2ur
WIA National News, ARRL, ARNewsLine and WICEN’s John Weir.

————————————————————————

The following from Victor 4S7VK the President of the Radio Society of Sri Lanka
copied from the Worthing Club Yahoo Goup WADARC. 73 Trevor M5AKA
—-
While running round and feeling still inadequate in what we are doing as
hams, I am trying to write to you. My ordinary life has changed that I
didn’t realize that I hadn’t even monitored the various frequencies I
should.  I  am here with a lot of papers, telephone numbers and all that,
taking calls, answering calls, running to the VHF and HF and trying to
coordinate something of a disasaster communications link.  It is no easy
task  when a disaster as terrible as this was beyond our thinking plane.
The magnitude of the issue is such that sometimes I wonder how we are going
to address this. We are holding/or the tragedy is holding everyone’s
attention but soon it will be just another page in history..that is what I
fear for these  people who have been traumatised for generations to come
for we are an island surrounded by the sea.. There are heart breaking
situations where a single child remains, a mother father and so many
..lost..all too familiar be it Sri Lanka, India or anywhere else.

As President of the Amateur Radio Society in Sri Lanka it was wonderful
even at a tragic time to link up South of Sri Lanka with the Prime Minister
who comes from the South and that is where his people are. So we went in
and established this HF link.  My friends 4S7KE, AK and DZ went in a 4
wheel drive approaching the costal town of Hambantota from the interior as
the main road along the cost was badly battered and full of debris and was
impassable. I knew my propagation thanks to George Jacobs and I  could be
100% sure that we could keep a link going on 3 and 7 MHz. So  when all the
cellular and all other means failed Short Wave stood bold and proud.  It is
so simple and we didnt even have a TS 50 or such a small mobile HF set, but
took an Icom IC7400 the best radio we have and two 12v batteries and
dipoles some food and water and filled the rest of the vehicle with food
for the displaced.  I stood by in Colombo at the PM’s to run the link in
and coordinate..

I wish I could scream aloud and tell people in some high places that when
all else is dead SW is alive. What do you do when your power goes out,
telephones go dead and you can’t even charge your batteries  of your GTS or
Mobile Phone? We had our Morse key handy if we had to operate with just 1
or 2 watts but the batteries held..

Well the forces connected ther links 12 or more hours later but most of the
district is so badly battered it will take some time to restore utilities.
We operated for 48 hours from the Prime Ministers disaster room and moved
out and we are in fax communication with them now, passing info to the
coordinating centre.  We have 3 stations out there and we are trying to
connect lost people, pass info on displaced camps and people and the
movement of food and essentials. We are trying to expand our coverage but
our resourses are limited. Sadly they, even our members laughed when we
wanted a disaster prepardness force. As recent as 2 months back the Govt
communications advisor refused to allow a foreign agency stationed here and
ICRC to donate equipment when  they wanted to upgrade. The Defense Ministry
refused as they were out of band which we said we would modify.   Our roll
has to change as the situation changes.  I am here at my desk with my land
phone and mobile, a VHF radio and HF radio constantly tuned to our disaster
communications  frequencies trying to coordinate as best as I could..

We will go one day at a time because the task before us is awesome. How do
you get into the mindset of such a disaster. The coastal lives of the
people folded like a pack of cards in just a few minutes. The whole country
is dazed and some people are so dazed that they don’t realize they are. But
then life must go on and everyday we get a little stronger to meet then
next dawn.

Thanks for your concern.  More later.
Yours
Victor

——————————————————————–

+—————————————————————–+
| Costas Krallis SV1XV      *   LOC KM18UA               |
| P.O.Box 3066              *   E-Mail:                                  |
| GR-10210 Athens           *   PGP key: 0x3BDBBC34   |
| GREECE                    *   http://www.qsl.net/sv1xv/      |
+—————————————————————–+