ΠΩΣ ΣΗΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο 90 k (pdf) RADIOGRAM και τυπώστε το, φροντίστε να έχετε τουλάχιστον 10 καθαρά ραδιογράμματα.

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ημερομηνία που μας δίδεται ή που εκδόθηκε
CALLSIGN ΣΤΑΘΜΟΥ

Διακριτικό του σταθμού που κατατέθηκε

ΑΡΙΘΜΟΣ

Αύξων αριθμός μηνύματος στον αρχικό σταθμό. ο αριθμός αυτός μηδενίζεται με την αλλαγή του χρόνου.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Αν μας έχει δοθεί ή κατά την κρίση σας.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Σε περίπτωση προσωπικού μηνύματος ή εμπιστευτικού βάζουμε την αντίστοιχη ένδειξη

ΑΠΟ

Αποστολέας ή υπηρεσία που μας το παρέδωσε

ΠΡΟΣ

Παραλήπτης ή υπηρεσία που πρέπει να το λάβει

ΚΟΙΝ

Επιπλέον παραλήπτες που πρέπει το μήνυμα να το λάβουν επίσης.

ΜΗΝΥΜΑ

Κείμενο μηνύματος γραμμένο όσο πιο συνοπτικά γίνεται ή καθ υπαγόρευση του αποστολέα, καθαρογραμμένο και κατά προτίμηση με κεφαλαία

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ

Τι ώρα πήρατε το μήνυμα από τον αέρα.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΣΤΑΛΗ ΤΗΝ

Τι ώρα στείλατε το μήνυμα στον αέρα ή τι ώρα το αναμεταβιβάσατε

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Το όνομα ή το διακριτικό του σταθμού σας