Συνάντηση ΟΕΑ Αθηνών

 

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου έγινε συνάντηση της ΟΕΑ Αθηνών την 21:00 ώρα.

 στο Πυροφυλάκιο της Δασοπροστασίας Καισαριανής

Συμμετείχαν SV1EM, SV1GH, SV1RD, SV1AMY, SV1ATU, SV1BDS, SV1BYN, SV1EDZ, SV1FYK, SV1FYU, SV1GFA, SV1GFH,  SV1HER,  SV1GRM, SV1EEV, SW1HBR, SW1JCP.

Συνοπτικά τα συζητηθέντα είναι :

Νέο μέλος στην ΕΚΕΑΝ ο SV1GFH

Γίνεται προετοιμασία άσκησης για το ‘ΔΙΚΤΥΟ’

Κατασκευή σημάτων αυτοκινήτου (26cm) με προαιρετικό μαγνήτη.

Δόθηκαν μπουφάν με σήματα της ΟΕΑ

Συζητήθηκαν θέματα για κατασκευή APRS tracker και χρήση στην ίδια συχνότητα Voice & APRS

 

Ενημέρωση SV1RD 14/9 23:30